Член UMSA має можливість

  1. Пройти професійну практику в будь-якій країні світу

  2. Взяти участь у міжнародних наукових проектах 

  3. Приймати участь у міжнародних конференціях, з’їздах та симпозіумах

  4. Приймати участь у літніх медичних школах в межах України та за кордоном

  5. Реалізувати власні проекти та ідеї