Відділ займається процесами управління в сфері зв'язків з громадськістю: співпраця зі ЗМІ, підготовка та проведення прес-конференцій та асамблей, фото та відео звіти, підготовка прес-матеріалів , популяризація проектів UMSA, маркетинг асоціації у соціальних мережах Instagram та Facebook

Комітет SCORP (The Standing Committee on Human Rights and Peace - Права людини та мир) об'єднує студентів, які прагнуть створити світ, в якому пануватиме мир та загальна рівність, які вірять у інтернаціональну, міжкультурну, міжлюдську солідарність. Ми віримо в особисту відповідальність як можливість брати участь у створенні такого світу, оскільки права людини можуть існувати лише тоді, коли це стосуватиметься всіх.
Місія SCORP - надати право і вмотивувати студентів-медиків до активного сприяння і захисту загальнолюдських прав та миру через участь у різних гуманітарних акціях, галузевих проектах та спільний роботі з іншими організаціями.

"Всі наші загальнолюдські права можуть існувати в повній мірі лише в суспільстві. А от яким воно буде і чи поважатиме наші права - залежить від нас. Бо суспільство починається з мене, і поважати себе можна тільки поважаючи інших. Саме з цієї загальної поваги до кожного з'являються всі права і свободи, які завжди мають бути дотримані"- Іванна Яремчук, національний кординатор SCORP 2016-2017.

Цілі:
1. Підвищувати обізнаність студентів щодо прав людини, загальнолюдської відповідальності, міжнародного гуманітарного права та дискримінацій прав людини з метою їх уникнення;
2. Надавати студентам-медикам інструменти та навички для дій відповідно до Прав людини у клінічнії практиці та повсякденному житті;
3. Підтримувати та створювати проекти, кампанії, тренінги, просвітницькі акції, спираючись на позицію комітету;
4. Сприяти співпраці з IFMSA для втілення міжнародних проектів;
5. Об'єднуватись із партнерами та іншими організаціями для впровадження цілей, що стосуються Прав людини та миру.

 

Сексуальне та репродуктивне здоровя і права, ВІЛ та СНІД

Комітет з питань сексуального та репродуктивного здоров'я і прав, включаючи ВІЛ та СНІД (SCORA) об'єднує активних студентів-медиків всієї країни, зацікавлених у формуванні та збереженні сексуального та репродуктивного здоров’я населення та реалізацію їх прав.

Репродуктивне здоров’я є складовою стану здоров’я людини” та включає у себе не лише відсутність хвороби , а ще й позитивне та шанобливе ставлення до сексуальності і статевих відносин, можливість безпечно вести статеве життя, що приносить задоволення. Обов’язковими є відсутність примусу, дискримінації та насильства.

Саме тому, ми – майбутні лікарі, прагнемо бути рупором боротьби з гендерною дискримінацією та насильством, стигматизацією ВІЛ-інфікованих, підвищувати обізнаність населення з питань ВІЛ, СНІД та ІПСШ та забезпечити можливість реалізації сексуальних і репродуктивних прав людини у повній мірі.

Це досягається шляхом проведення тренінгів, конференцій та форумів для студентів-медиків, а також акцій, подій, інформаційних програм для населенняіз врахуванням культурних і соціальних особливостей нашої країни. Ми зацікавлені у співпраці із зовнішніми партнерами та реалізації міжнародних проектів.

Пріоритетні напрями роботи SCORA:

  • сексуальна освіта;
  • сексуальність та гендерна рівність;
  • ВІЛ та інфекції, що передаються статевим шляхом;
  • гендерне насильство;
  • материнське здоров’я, доступ до вільних абортів (стигматизація і дискримінація при аборті, акушерське насильство).

Комітет професійного обміну (Standing Committee on Professional Exchange, SCOPE) опікується питаннями забезпечення обміну студентами між Україною та іншими країнами світу за безпосереднього сприяння Міжнародної федерації студентських медичних асоціація (IFMSA).

Перші обміни в межах IFMSA були проведені у 1952 році. Сьогодні близько 13.000 студентів з більш ніж 100 країн світу щороку беруть участь у програмі.

Ukrainian Medical Students' Association є офіційним представником IFMSA з 2013 року, а вже у 2014 перші 10 студентів з України мали змогу пройти стажування у Туреччині за сприяння UMSA та IFMSA. На сьогодні UMSA регулярно підписує контракти на проходження виробничої практики за кордоном з іншими асоціаціями-членами IFMSA в Європі та у світі.

Мета комітету:
Мета комітету SCOPE – розвивати міжнародну співпрацю та сприяти культурному порозумінню між студентами-медиками та спеціалістами через організацію програми обміну.

Завдання комітету:
1. Підвищити академічну мобільність студента та розширити кордони медичної освіти;
2. Забезпечити студентів можливістю вивчення системи охорони здоров'я у різних культурах світу, різних системах медичної освіти;
3. Створити можливості для вивчення глобальних проблем охорони здоров'я, а також локальних проблем в межах приймаючої країни;
4. Сприяти освіті майбутніх медиків, виховуючи глобальне бачення медичних аспектів, а також забезпечити особистісний розвиток студентів-медиків;
5. Забезпечити студентам-медикам умови для покращення знань у межах дисципліни, яка їм найбільш цікава;
6. Забезпечити зв'язок студентів-медиків зі всього світу, створивши платформу для їх майбутньої кооперації як спеціалістів;
7. Створити найдоступнішу систему обміну для студентів медичних спеціальностей;
8. Пропагувати міжнародні норми медичної етики та толерантності по відношенню до пацієнтів різної національності, раси, статі, релігійних поглядів чи вірувань

 

score

 

Завданням програми дослідницького обміну є створення унікальної можливості для студентів-медиків брати участь у наукових дослідах з клінічних та доклінічних дисциплін. Студент приймає участь в науково-дослідницькій роботі, котра проводиться у клініці, наукових експериментах, науково-практичних конференціях.

Можливості учасника дослідницького обміну

  1. можливість публікації наукової роботи
  2. можливість розширити перспективи своєї наукової діяльності у різних країнах
  3. після участі видається міжнародних сертифікат установленого зразку 
  4. ознайомлення з зарубіжними дослідами та культурою

Медична освіта повинна бути основною привілегією кожного студента-медика, оскільки саме вона формує не тільки якості майбутніх лікарів, але і якість медичної допомоги. Саме тому, в межах UMSA було створено комітет медичної освіти, який є частиною структури Standing Committee on Medical Education, одного з 6 комітетів International Federation of Medical Students Associations (IFMSA).

Розвиток медичної освіти є однією з пріоритетних цілей UMSA. Шляхом обговорення і обміну досвідом, студенти зі всього світу можуть побачити як позитивні, так і негативні сторони кожної моделі освіти молодих спеціалістів і знайти оптимальну формулу вирішення освітніх проблем. А в рамках реформування системи вищої освіти, зокрема медичної, комітет є надзвичайно актуальним надбанням. Адже в межах комітету SCOME студенти-медики з України мають можливість детально ознайомитись із системою медичної освіти будь-якої країни світу, а також детально обговорити переваги та недоліки різних систем медичної освіти із колегами з більш ніж 120 країн світу.

Робота комітету передбачає проведення конференцій, турнірів, семінарів та тренінгів з участю відомих вчених та кращих лікарів України та світу. 

Комітет займається проектами, які стосуються здоров’я та благополуччя населення, включаючи глобальні проблеми охорони здоров’я, політику в обасті охорони здоров'я, пропаганду здорового способу життя. 

Основні цілі SCOPH:

• підвищення рівень інформованості про глобальні проблеми в області охорони здоров’я

• сприяння активній участі студентів-медиків у вирішенні проблем охорони здоров’я на місцевому, національному та міжнародному рівні

• співпраця з міжнародними організаціями, які працюють в даному напрямку