Комітет професійного обміну (Standing Committee on Professional Exchange, SCOPE) опікується питаннями забезпечення обміну студентами між Україною та іншими країнами світу за безпосереднього сприяння Міжнародної федерації студентських медичних асоціація (IFMSA).

Перші обміни в межах IFMSA були проведені у 1952 році. Сьогодні близько 13.000 студентів з більш ніж 100 країн світу щороку беруть участь у програмі.

Ukrainian Medical Students' Association є офіційним представником IFMSA з 2013 року, а вже у 2014 перші 10 студентів з України мали змогу пройти стажування у Туреччині за сприяння UMSA та IFMSA. На сьогодні UMSA регулярно підписує контракти на проходження виробничої практики за кордоном з іншими асоціаціями-членами IFMSA в Європі та у світі.

Мета комітету:
Мета комітету SCOPE – розвивати міжнародну співпрацю та сприяти культурному порозумінню між студентами-медиками та спеціалістами через організацію програми обміну.

Завдання комітету:
1. Підвищити академічну мобільність студента та розширити кордони медичної освіти;
2. Забезпечити студентів можливістю вивчення системи охорони здоров'я у різних культурах світу, різних системах медичної освіти;
3. Створити можливості для вивчення глобальних проблем охорони здоров'я, а також локальних проблем в межах приймаючої країни;
4. Сприяти освіті майбутніх медиків, виховуючи глобальне бачення медичних аспектів, а також забезпечити особистісний розвиток студентів-медиків;
5. Забезпечити студентам-медикам умови для покращення знань у межах дисципліни, яка їм найбільш цікава;
6. Забезпечити зв'язок студентів-медиків зі всього світу, створивши платформу для їх майбутньої кооперації як спеціалістів;
7. Створити найдоступнішу систему обміну для студентів медичних спеціальностей;
8. Пропагувати міжнародні норми медичної етики та толерантності по відношенню до пацієнтів різної національності, раси, статі, релігійних поглядів чи вірувань

 

score

 

Завданням програми дослідницького обміну є створення унікальної можливості для студентів-медиків брати участь у наукових дослідах з клінічних та доклінічних дисциплін. Студент приймає участь в науково-дослідницькій роботі, котра проводиться у клініці, наукових експериментах, науково-практичних конференціях.

Можливості учасника дослідницького обміну

  1. можливість публікації наукової роботи
  2. можливість розширити перспективи своєї наукової діяльності у різних країнах
  3. після участі видається міжнародних сертифікат установленого зразку 
  4. ознайомлення з зарубіжними дослідами та культурою