Standing Committee on Research Exchange (SCORE)!

Місія наукових обмінів – забезпечення студентів-медиків всього світу можливістю поглиблювати свої знання та набувати практичних навичок в певній науковій галузі за їх вибором, а також формування професійної та соціальної мережі за кордоном. Під час наукового стажування студент має можливість засвоїти такі навички як огляд літератури, збір клінічних даних, робота в лабораторії, статистична обробка та багато іншого.

  • Важливо зазначити, що всі обміни ініціюються і координуються студентами.

  • В даний час SCORE налічує понад 65 країн учасників. Комітет пропонує більше 3000 науково-дослідницьких проектів, що надає можливість більш ніж 2400 студентам-медикам взяти участь у програмі обміну. Для досягнення цієї мети Національні організації студентів-медиків, які є членами International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) обмінюються студентами на стажування через платформу SCORE. І в цьому році Україна приєдналась до всесвітньої мережі (а можна сказати і сім’ї) наукових стажувань, до складу якої, на даний момент, належать 77 Національних організацій.

  • В кожній країні комітет очолює Національний координатор наукових обмінів – National officer on research exchanges (NORE), який відповідає за зовнішні зв’язки з представниками інших країн та за координацію роботи комітету в локальних представництвах. Ігор Архіпов, студент 6 курсу НМУ ім. О.О. Богомольця, був обраний NORE-Ukraine, оскільки він підготував перший науковий проект від UMSA та оформив усі необхідні документи для активації комітету.

  • Кожне локальне представництво очолюватиме локальний координатор наукових обмінів – Local officer on research exchanges (LORE), який буде підпорядковуватись NORE та організовувати обміни локально.