UKRAINIAN MEDICAL

STUDENTS' ASSOCIATION

SCORP — Комітет прав людини та миру

Standing Committee on Human Rights and Peace

Ольга Якимів
Olha Yakymiv
Національна координаторка комітету прав людини та миру (NORP)

norp@ukrmsa.com

SCORP (The Standing Committee on Human Rights and Peace — права людини та мир) об’єднує студентів, які прагнуть миру, рівності та єдності людей різних культур і національностей. Наші SCORPions вірять в особисту відповідальність кожного у створенні такого світу, оскільки права людини можуть існувати лише тоді, коли кожен член суспільства їх знає та поважає.

Візія SCORP
Мирний світ, де всі люди мають право на повний і рівний доступ до своїх прав, де ніхто не залишається осторонь, де пріоритет надається людям, які найбільше потребують захисту. Де все суспільство, включаючи студентів-медиків і медичних працівників, об’єднується для підтримки вразливих груп населення.

Місія SCORP
Надати можливості та мотивацію студентам-медикам до активної пропаганди та захисту прав людини та миру шляхом адвокації, нарощення потенціалу та підвищення обізнаності, а також підтримка студентів у здійсненні заходів і проєктів, що сприяють створенню справедливого та мирного світ.

Завдання комітету:
1. Підвищити знання студентів з прав людини, побудови миру, гуманітарного реагування, міжнародного гуманітарного права та порушень прав людини.
2. Надати студентам-медикам інструменти та навички діяти відповідно до прав людини та етики, як в клінічних умовах, так і в повсякденному житті.
3. Підтримувати та створювати кампанії, нарощення потенціалу та адвокації, спрямовані на реалізацію місії комітету.
4. Сприяти розробці політики організації у сферах, пов’язаних з правами людини та миром.
5. Надати членам комітету та організації можливість пропагувати реалізацію політики комітету шляхом долучення до роботи національних та міжнародних установ та структур.
6. Співпрацювати з партнерами в реалізації цілей, пов’язаних з правами людини та миром.